SENASTE NYTT

16/3-07
På sidan Övrigt på PDP-427XD aidan finns info om "smutsig bild"

14/12-06
På tidiga modeller av 427/507 så har det monterats ett s.k Y-Drive kretskort som kan ge ett störande brumljud.

12/9-06
Äntligen en FAQ för Plasma-TV

 
Installationsmenyer och Systeminställningar


Varning: Många rekommenderar att man inte ens går in i installationsmenyn eftersom man kan göra sin plasma oanvändbar. Om du inte vet exakt vad du gör - ändra ingenting.

Hur kan jag ta mig in i installationsmenyn?
Man tar fram servicemenyn på följande sätt:
 • Byt till analog TV, du behöver inte ha någon mottagning, genom att trycka på en kanal på fjärrkontrollen - säg kanal 2. Notera att detta fungerar inte om du sätter plasman i standby läge när en AV ingång är vald. Du måste byta till TV, även om du inte har någon antenn inkopplad.
 • Sätt plasman och mediaboxen i standby läge.
 • Tryck och håll ned följande knappar INNAN DU HÖR ATT SKÄRMEN KLICKAR TILL:
  435/XDE/505XDE/436FDE: Display/Info knappen nedanför knapp 4.
  436XDE: Display/Info knappen nedanför knapp 9.
  436SXE/436RXE: TV/External input Mode knappen (i+) nedanför knapp 7. 427XA/XD: Info knappen nedanför knapp 9
  507XA/XD: Info knappen nedaför knapp 9
 • Vänta i tre(3) sekunder. (efter att skärmen har klickat)
 • Tryck vänster, upp, vänster, höger, Power On för att få upp INFORMATIONSSIDAN.

Man brukar få försöka flera gånger innan man lyckas.

Var kan man se hur många timmar plasman har använts?
Ta fram installationsmenyns huvudsida och tryck up/ned för att komma till sidan som visar hur många timmar plasman har använts.

Kan du berätta om firmwaren i plasman och hur den uppdateras?
Du kan se vilken firmware version du har på installationsmenyns första sida genom att leta upp posten MAIN, vilket är mjukvaruversion. Den senaste kända är 58 på en 505XDE (7de april 2006) eller MAIN -05E = 01E på en 506XDE (16de april 2006). Om någon har en högre version på någon panel, skicka då gärna ett e-post meddelande så kan jag uppdatera FAQn.

Hur gör man en systemåterställning?
Home Menu --> Setup --> DTV Setup --> Installation --> Restore System Defaults --> OK
Övrig Info

E-post